ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ, СУДОВА ПРАКТИКА

(2 формати: ZOOM-конференція та в аудиторії)

20 липня 2021


9.30-18.00


Київ, вул. Володимирська, 23


Запрошуємо на семінар, присвячений питанням підготовки і проведення загальних зборів акціонерів (ЗЗА) з урахуванням положень Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативних документів діючого корпоративного законодавства

Ми обговоримо такі питання


Загальні збори акціонерів як орган управління. Компетенція загальних зборів


Порядок скликання ЗЗА


Реєстрація акціонерів для участі в ЗЗА. Кворум на ЗЗА


Прийняття рішень та голосування на ЗЗА. Протокол ЗЗА


Спікер


ВЗЯТИ УЧАСТЬ у Семінарі

Вартість 3150 грн
Email info@cgpa.com.ua
Телефон +38 044 228-87-59