Діяльність органів управління акціонерного товариства та захист прав акціонерів

(2 формати: ZOOM-конференція та в аудиторії)

19 жовтня 2022


09.30-18.00


Ми допоможемо розібратися з вимогами до порядку формування та діяльності наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства! На семінарі ми розглянемо вимоги чинного законодавства; поради щодо порядку дій органів акціонерного товариства, змісту Статуту та інших нормативних документів, що регулюють діяльність органів акціонерного товариства, а також зробимо огляд судової практики розгляду відповідних корпоративних спорів.

Ми обговоримо такі питання:


Правовий статус, завдання та функції Наглядової ради


Склад Наглядової ради, незалежні члени Наглядової ради та їх роль


Статус та завдання голови Наглядової ради


Виконавчий орган акціонерного товариства: одноосібний та колегіальний та їх право діяти від імені товариства


Поширені підстави визнання недійсними рішень виконавчого органу


Значні правочини і правочини із заінтересованістю


Спікери


Олександр Окунєв

Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління

Відомий фахівець з корпоративного права в Україні з багаторічним досвідом реалізації консалтингових проектів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Міжнародного інституту бізнесу та Українського інституту корпоративного управління.

ВЗЯТИ УЧАСТЬ у Семінарі

Вартість участі: 4200 грн. За умови оплати за місяць до дати проведення та для членів ПАКУ вартість становить 3150 грн.
Email info@cgpa.com.ua
Телефон +38 044 228-87-59