Діяльність акціонерного товариства на фондовому ринку

2 формати: ZOOM-конференція та в аудиторії

18 листопада 2021

Місце проведення: вул. Володимирська,23

У чинному корпоративному законодавстві для всіх без винятку акціонерних товариств встановлено чимало норм щодо діяльності АТ на фондовому ринку. На жаль, не всі питання врегульовані чітко й однозначно, тому пропонуємо розібратися з найактуальнішими питаннями на нашому одноденному семінарі-практикумі.

Ми обговоримо такі питання:


Емісія і додаткова емісія акцій


Процедури squeeze out, sell out: захист прав акціонерів


Операції з акціями. Дивіденди і дивідендна політика акціонерного товариства


Оподаткування основних операцій з цінними паперами в Україні


Спікери


Олена Туркова

заступник директора Департаменту реєстрації емісії цінних паперів – начальник відділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Віта Бурлаченко

керівник проекту «Ескроу» в АТ ПУМБ (2017-2019)


Едуард Харчина

член Професійної асоціації корпоративного управління, адвокат, податковий консультант


ВЗЯТИ УЧАСТЬ у Семінарі

Вартість 4200 грн
Email info@cgpa.com.ua
Телефон +38 044 228-87-59